Display: visual, text

Burza cenných papírů Praha

www.pse.cz [current version]

Informace o burze a obchodovaných produktech pro investory i emitenty, včetně průběžně aktualizovaných výsledků obchodování, statistik a indexu

Publisher: Burza cenných papírů Praha

Centrální depozitář cenných papírů

centralnidepozitar.cz [current version]

Společnost vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a provozuje vypořádací systém pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji

Publisher: Centrální depozitář cenných papírů

1