Display: visual, text

Nejvyšší správní soud

www.nssoud.cz [current version]

Zdroj přináší informace o Nejvyšším správním soudu, který je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Historie, soudci, seznam soudních jednání, aktuality a další informace

Publisher: Nejvyšší správní soud

1