Display: visual, text

Nejvyšší správní soud

www.nssoud.cz [current version]

Zdroj přináší informace o Nejvyšším správním soudu, který je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Historie, soudci, seznam soudních jednání, aktuality a další informace

Publisher: Nejvyšší správní soud

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

sbirka.nssoud.cz [current version]

Sbírka rozhodnutí obsahuje vybraná rozhodnutí, stanoviska či zásadní usnesení Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví a usnesení zvláštního senátu rozhodujícího podle zákona č. 131/2002 Sb. Od ledna 2017 vychází Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pouze elektronické podobě.

Publisher: Nejvyšší správní soud

1