Display: visual, text

Centra na podporu integrace cizinců

www.integracnicentra.cz [current version]

Informace o podpůrných projektech pro cizince v ČR a poskytovaných službách. Součástí statistiky klientů a služeb a závěrečná monitorovací zpráva EIF.

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR. Správa uprchlických zařízení

Centrum pro integraci cizinců : CIC

www.cicpraha.org [current version]

Webové stránky Centra pro integraci cizinců přináší informace o podpůrných programech pro cizince v ČR

Publisher: Centrum pro integraci cizinců

Cizinci v České republice : stránky Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců

www.cizinci.cz [current version]

Dokumenty a informace o koordinaci integrace cizinců ze zemí mimo Evropskou unii v České republice

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [current version]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Publisher: Evropská kontaktní skupina v České republice

Inkluzivní škola.cz : informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému

www.inkluzivniskola.cz [current version]

Informace o začleňování cizinců do českých škol, migraci, češtině jako cizím jazyku, principech výuky a dalším. Součástí kazuistiky, studijní materiály a příklady dobré praxe.

Publisher: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Legální migrace - otevřená šance

imigracecz.org [current version]

Informace o možnostech zapojení zahraničních pracovníků v rámci českého trhu práce, pokyny pro potencionální zaměstnance i zaměstnavatele

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Meta : sdružení pro příležitosti mladých migrantů

meta-ops.cz [current version]

Informace o vzdělávání cizinců v rámci jejich integrace na pracovním trhu v ČR. Podpůrné materiály pro cizince i pro jejich pedagogy

Publisher: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Poradna pro integraci

-p-i.cz [current version]

Stránky poskytují informace o právním a sociálním poradenství, právních předpisech a projektech týkajících se cizinců na území ČR.

Publisher: Poradna pro integraci

1