Display: visual, text

Česko-vietnamská společnost

www.cvs-praha.cz [current version]

Informace o společnosti, životě Vietnamců v ČR a Vietnamsko-české protidrogové ligy.

Publisher: Česko-vietnamská společnost

Doma v České republice

domavcr.cz [current version]

Přehledové informacemi o životě v ČR určené především imigrantům

Publisher: Mezinárodní organizace pro migraci

Infocizinci : informace pro cizince žijící v České republice

infocizinci.cz [current version]

Užitečné informace pro cizince žijící v České republice. Součástí nabídka vzdělávacích kurzů, inf. o právech a povinnostech cizinců v ČR.

Publisher: Redakce Infocizinci

International organization for migration : the migration agency

iom.cz [current version]

Webové stránky pražské pobočky Mezinárodní organizace pro migraci. Informace o vlivech migrace na vývoj společnosti

Publisher: Mezinárodní organizace pro migraci

Legální migrace - otevřená šance

imigracecz.org [current version]

Informace o možnostech zapojení zahraničních pracovníků v rámci českého trhu práce, pokyny pro potencionální zaměstnance i zaměstnavatele

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Meta : sdružení pro příležitosti mladých migrantů

meta-ops.eu [current version]

Informace o vzdělávání cizinců v rámci jejich integrace na pracovním trhu v ČR. Podpůrné materiály pro cizince i pro jejich pedagogy

Publisher: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Otevřená Evropa

www.denik.cz/otevrenaevropa/ [current version]

Stránky studentské soutěže na téma budoucnosti Evropské Unie, migrace obyvatel nebo problémů chudých států. Obsahují jednotlivé soutěžní příspěvky a vyhlášení vítězů soutěže.

Publisher: Vltava-Labe-Press

Sdružení pro integraci a migraci : poradna pro uprchlíky

www.uprchlici.cz [current version]

Webová stránka Sdružení pro integraci a migraci, lidskoprávní neziskové organizace hájící práva cizinců v České republice, obsahuje informace o nabízených službách pro cizince, jejich advokační činnosti i o pořádaných akcích pro širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci a potírat xenofobii a rasismus.

Publisher: Sdružení pro integraci a migraci

1