Display: visual, text

Česká společnost pro technickou normalizaci : ČSTN

www.cstn.cz [current version]

Dobrovolné neziskové sdružení osob, které aktivně pracují v oblasti tvorby, zavádění a používání technických norem. Informace o sdružení a aktuálním dění, součástí Zpravodaj.

Publisher: Česká společnost pro technickou normalizaci

Kabinet pro standardizaci

top-normy.cz [current version]

Pohled spotřebitelské organizace na procesy technické normalizace a standardizace ve výrobě.

Publisher: Sdružení českých spotřebitelů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví : ÚNMZ

unmz.cz [current version]

Informace o Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Publisher: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

1