Display: visual, text

Kabinet pro standardizaci

top-normy.cz [current version]

Pohled spotřebitelské organizace na procesy technické normalizace a standardizace ve výrobě.

Publisher: Sdružení českých spotřebitelů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví : ÚNMZ

unmz.cz [current version]

Informace o Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Publisher: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

1