Display: visual, text

Česká neurologická společnost ČLS JEP

www.czech-neuro.cz [current version]

Informace o společnosti, kongresech, symposiích, klinických seminářích, kontinuálním vzdělávání a cenách společnosti. Součástí doporučené postupy.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká neurologická společnost

Léčba-bolesti.cz

www.lecba-bolesti.cz [current version]

Informace o bolesti, jejích příčinách, typech, šířeních a léčebných postupech určené laikům i odborníkům

Publisher: MeDitorial

Tlukot srdce

www.tlukotsrdce.cz [current version]

Stránky poskytují články sledující aktuální vědecký vývoj (nové diagnostické a léčebné přístupy, trendy v prevenci srdečně-cévních onemocnění), články o sportu a zdravé výživě, tipy na zajímavé knihy a další.

Publisher: Medica Healthworld

1