Display: visual, text

Česká asociace sester : ČAS

cnna.cz [current version]

Informace o asociaci, projektech, aktualitách, akcích, národních indikátorech kvalitní péče a dalším.

Publisher: Česká asociace sester

Česká hiporehabilitační společnost

www.hiporehabilitace-cr.com [current version]

O společnosti, hiporehabilitaci a akcích. Součástí časopis Hiporehabilitace, E-zpravodaj výkonného výboru, průvodce ježděním, sborníky a články

Publisher: Česká hiporehabilitační společnost

Česká chirurgická společnost

chirurgie.cz [current version]

Informace o společnosti, jejich akcích, mezinárodních kongresech a zdravotních pojišťovnách. Součástí zákony a dokumenty týkající se postgraduální výuky

Publisher: Šváb, Jan

Česká internistická společnost : Česká lékařská společnost JEP

www.interna-cz.eu [current version]

Stránky obsahují informace o společnosti, akcích, koncepci vnitřního lékařství a doporučené postupy.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká internistická společnost

Česká liga proti epilepsii

www.clpe.cz [current version]

Informace o společnosti a aktualním dění. Součástí zákony a vyhlášky a publikace Minimálních diagnostických a terapeutických standardů.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká liga proti epilepsii

Česká neurologická společnost ČLS JEP

www.czech-neuro.cz [current version]

Informace o společnosti, kongresech, symposiích, klinických seminářích, kontinuálním vzdělávání a cenách společnosti. Součástí doporučené postupy.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká neurologická společnost

Česká obezitologická společnost

www.obesitas.cz [current version]

Informace o společnosti, akcích a aktualitách. Součástí doporučení a abstrakta z konferencí.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká obezitologická společnost

Česká pediatricko-chirurgická společnost

www.detskachirurgie.cz [current version]

Informace o společnosti, kongresech a aktuálním dění. Součástí standardy léčby dětských zlomenin.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká pediatricko-chirurgická společnost

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP

www.psychoterapeuti.cz [current version]

Informace o společnosti, odborných akcích, Evropské asociaci psychoterapie a legislativě v oboru.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká psychoterapeutická společnost

Česká společnost alergologie a klinické imunologie : ČSAKI

www.csaki.cz [current version]

Informace o společnosti, odborných akcích a aktualitách. Součástí zápisy z výboru a doporučené postupy.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny : ČSARIM

www.csarim.cz [current version]

Informace o společnosti a akcích. Součástí aktuality, doporučené postupy, prezentace z přednášek a české vydání časopisu Current Opinion.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evanelisty Purkyně. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Česká společnost intenzivní medicíny

www.csim.cz [current version]

Informace o společnosti, kalendář akcí, aktuality a zápisy z jednání.

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Česká společnost intenzivní medicíny

1 2 3