Display: visual, text

Matematická olympiáda : MO

www.math.muni.cz/~rvmo/ [current version]

Stránky olympiády obsahující nejen zadání matematické olympiády současného ročníku, ale také řešení příkladů z předchozích let

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav matematiky a statistiky

Matematika pro každého

maths.cz [current version]

Články o matematice a řešené matematické příklady na úrovni základní školy, středoškolské a vysokoškolské matematiky

Publisher: Vojáček, Jakub

PraSe : matematický korespondenční seminář MFF UK

mks.mff.cuni.cz [current version]

Matematický korespondenční seminář, též zvaný PraSe (PRAžský SEminář), určený studentům středních škol. Součástí články, současné i dřívější zadání a řešení příkladů

Publisher: Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1