Display: visual, text

Briefcase Type Foundry

www.briefcasetype.com [current version]

Stránky projektu představující českou typografickou tvorbu. Briefcase Type Foundry digitalizuje návrhy písem, nabízí originální písma od mladých autorů a pomáhá publikovat starší, dosud nevydaná písma, vytvořená typografy a grafickými designéry. Součástí stránek ukázky tvorby.

Publisher: Briefcase Type Foundry

Martin Pecina

martin.typomil.com [current version]

Webové portfolio typografa a knižního grafika Martina Peciny je provozováno v rámci projektu Typomil, kde se dále nachází i jeho blog Typofilos. Publikované odborné texty, informace o symposiích a workshopech

Publisher: Pecina, Martin

Typofilos

www.typomil.com/typofilos/ [current version]

Blog zabývající se problematikou typografie a knižní grafiky je provozován v rámci projektu Typomil, kde se dále nachází i webové portfolio autora Martina Peciny

Publisher: Pecina, Martin

Typomil : písmo, typografie a sazba na webu

typomil.com [current version]

Webové stránky zabývající se problematikou tvorby písma a typografie. V rámci projektu je provozován i blog Typofilos a webové portfolio autora Martina Peciny

Publisher: Pecina, Martin

1