Display: visual, text

Feminismus.cz : o ženách, mužích, feminismu a gender studies

feminismus.cz [current version]

Web zabývající se situací žen v České republice, ženskými organizacemi, rovnými příležitostmi, feminismem a gender studies

Publisher: Gender Studies

Gender Studies

genderstudies.cz [current version]

Informace o organizaci Gender Studies, zabývající se otázkami vztahů mužů a žen a jejich postavením ve společnosti. Organizační struktura, aktivity, odborné texty, publikace a tiskové zprávy

Publisher: Gender Studies

Ženy a média

www.zenyamedia.cz [current version]

Webové stránky sledující a analyzující mediální obraz žen z hlediska gender

Publisher: Zelenková, Klára

1