Display: visual, text

Archeologické centrum Olomouc

www.ac-olomouc.cz [current version]

Příspěvková organizace, jejímž cílem je záchrana movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje. Součástí jsou nálezové zprávy, fotogalerie

Publisher: Archeologické centrum Olomouc

Archeologie a památky on-line

geo-cz.com [current version]

Zdroj informuje o archeologických výzkumech a o dokumentaci památek na území České republiky

Publisher: Šindelář, Jiří

Asociace majitelů hradů a zámků

amhz.cz [current version]

Hlavním úkolem Asociace majitelů hradů a zámků je záchrana hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek v České republice, které se nacházejí v soukromém vlastnictví. Stanovy asociace, činnosti, adresář členů, aktuality.

Publisher: Asociace majitelů hradů a zámků

E-Monumentica

rojekty.upce.cz/ppp-pro/e-casopis.html [current version]

Odborný časopis věnovaný rozvoji mezioborové spolupráce v péči o památky a kulturní dědictví a projektu PPP PRO.

Publisher: Univerzita Pardubice

Kamenné kříže a křížové kameny

www.smircikrize.cz [current version]

Zdroj obsahuje bohatou kolekci fotografií smírčích křížů na území České republiky

Publisher: Slabeňáková, Jana

Moravskoslezský kraj

www.kr-moravskoslezsky.cz [current version]

Oficiální stránky Moravskoslezského kraje. Informace o krajském úřadu, cestovním ruchu, kultuře, dopravě, školství, životním prostředí, zdravotnictví a památkách v kraji.

Publisher: Moravskoslezský kraj

Národní památkový ústav

npu.cz [current version]

Informace o Národním památkovém ústavu (výroční zprávy, organizační řád, vedení), postup při péči a restaurování památek, přehled spravovaných památek

Publisher: Národní památkový ústav

Národní památkový ústav: Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

www.nczk.cz [current version]

Stránky multioborového centra, které se bude orientovat především na metodiku, obnovu a péči o historické zahrady a parky v ČR. Obsahují informace o projektu, kroměřížském zámku a jeho zahradách, konferencích, akci Víkend otevřených zahrad a o vydaných publikacích.

Publisher: Národní památkový ústav. Územní památková správa v Kroměříži

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu

www.krasnaostrava.cz [current version]

Stránky informují o kultuře, ochraně průmyslového dědictví a architektonických památkách, urbanismu v Ostravě a dalších příbuzných tématech. Součástí webu je kulturní čtvrtletník Krásná Ostrava.

Publisher: Občanský spolek Fiducia

Památková komora České republiky

www.pamatkovakomora.cz [current version]

Stránky organizace podporující a koordinující občanské iniciativy a pomáhá při všestranné péči o kulturní dědictví. Informace o komoře a novinky z oblasti památkové péče.

Publisher: Památková komora

Plzeňský kraj : nejlepší místo pro život

www.kr-plzensky.cz [current version]

Oficiální stránky Plzeňského kraje. Informace o krajském úřadu, ekonomice, dopravě, cestovním ruchu, kultuře, památkové péči, regionu a životním prostředím kraje.

Publisher: Plzeňský kraj

Praha mariánský sloup na Staroměstském náměstí

marianskysloup.cz [current version]

Informace o aktivitách společnosti usilující o navrácení někdejšího mariánského sloupu zpět na Staroměstské náměstí v Praze. Historie, úřední dokumentace, duchovní zamyšlení

Publisher: Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

1 2