Display: visual, text

Arte-fakt : sdružení pro ochranu památek

www.arte-fakt.cz [current version]

Informace o sdružení, členech, články a aktuality z oblasti restaurování a ochrany památek a uměleckých děl na území České republiky.

Publisher: Arte-fakt

E-Monumentica

e-monumentica.cz [current version]

Odborný časopis věnovaný rozvoji mezioborové spolupráce v péči o památky a kulturní dědictví a projektu PPP PRO.

Publisher: Univerzita Pardubice

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Müllerova vila

www.mullerovavila.cz [current version]

Vila Milady a Františka Müllerových v Praze (1928-30) představuje klenot světové architektonické avantgardy. Informace o vile, architektech, restaurování a základní data z její historie

Publisher: Muzeum hlavního města Prahy

Relikviář sv. Maura

www.svatymaur.cz [current version]

Webové stránky věnované významné románské památce - Relikviáři svatého Maura - a dokumentaci restaurátorské práce Andreje Šumbery.

Publisher: EDU ART PRAHA

Restauro.cz : restaurování v České republice/tradice/současnost/perspektiva

www.restauro.cz [current version]

Zdroj obsahuje komplexní informace z oblasti restaurování kulturních památek na území České republiky

Publisher: Pavala, Martin

Umělecké památky Moravy a Slezska : fotodokumentace restaurátorských prací na nástěnných malbách ve vybraných objektech

ms-pamatky.cz [current version]

Fotodokumentace restaurátorských prací na nástěnných malbách především v kostelech Moravy a Slezska, údaje o vybraných objektech, popis postupu při obnově fresek, realizační týmy.

Publisher: Balcar, Vladimír

Licence: CC BY-NC 3.0
1