Display: visual, text

Josef Šedlbauer

www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer/ [current version]

Osobní stránky profesora Josefa Šedlbauera, v současné době působícího na Katedře chemie Technické univerzity v Liberci. Stránky obsahují výukové materiály oblasti fyzikální, obecné a environmentální chemie, přednášky z předmětu globální výchova. Součástí je i soupis výběrové bibliografie autora

Publisher: Šedlbauer, Josef

1