Display: visual, text

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Chemica

chemie.upol.cz/aupo/ [current version]

Elektronický recenzovaný časopis obsahující články z oblasti analytické chemie, biochemie, biofyzikální chemie, vzdělávání v oblasti chemie, výpočetní chemie, chemie životního prostředí, anorganické chemie, makromolekulární chemie, organické a fyzické chemie. Články jsou v anglickém jazyce

Publisher: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Chemická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/chemie/ [current version]

Informace o pracovišti Chemické sekce (sdružuje 6 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce chemie

Collection of Czechoslovak Chemical Communications

cccc.uochb.cas.cz [current version]

Elektronická verze časopisu Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Obsahuje abstrakty a výběrově i plné články v anglickém jazyce.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav organické chemie a biochemie

Ion Exchange Letters

iel.vscht.cz [current version]

Recenzovaný elektronický časopis v angličtině zaměřený na oblast iontové výměny, sorpce a interakcí kovů a ligandů. Obsahuje plné texty článků.

Publisher: VŠCHT. Ústav energetiky

Licence: CC BY 3.0

Jan Josef Loschmidt

www.loschmidt.cz [current version]

Webové stránky zabývající se osobností chemika a fyzika Jana Josefa Loschmidta. Biografie, bibliografie, ukázka z díla (v německém jazyce), eseje a fotografie

Publisher: Damborský, Jiří

J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry

www.jh-inst.cas.cz [current version]

Stránky Institutu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského obsahují informace o organizační struktuře, historii, lidech, aktivitách institutu.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Josef Šedlbauer

www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer/ [current version]

Osobní stránky profesora Josefa Šedlbauera, v současné době působícího na Katedře chemie Technické univerzity v Liberci. Stránky obsahují výukové materiály oblasti fyzikální, obecné a environmentální chemie, přednášky z předmětu globální výchova. Součástí je i soupis výběrové bibliografie autora

Publisher: Šedlbauer, Josef

Katedra chemie : pedagogická fakulta MU

www.ped.muni.cz/wchem/ [current version]

Informace o historii, studiu a výzkumu na Katedře chemie Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity. Součástí jsou i výukové materiály převážně z oblasti obecné a fyzikální chemie

Publisher: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra chemie

Katedra fyzikální chemie při fakultě Chemicko-technologické univerzity Pardubice

kfch.upce.cz [current version]

Informace o struktuře, zaměstnancích, studentech, studiu a výzkumných projektech katedry

Publisher: Univerzita Pardubice. Katedra fyzikální chemie

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Katedra fyzikální chemie : Univerzita Palackého v Olomouci

www.kfc.upol.cz [current version]

Stránky Katedry fyzikální chemie při Univerzitě Palackého v Olomouci. Informace o studiu, struktuře, výzkumu, zaměstnancích katedry. Součástí jsou i skripta k jednotlivým předmětům z oblasti analytické chemie.

Publisher: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta. Katedra fyzikální chemie

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Příběh kapky : Jaroslav Heyrovský, první český Nobelista

www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky/ [current version]

Web o výstavě věnované Jaroslavu Heyrovskému. Součástí jsou informace o výstavě, ale také o českém nositeli Nobelovy ceny.

Publisher: Akademie věd ČR. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství

nanopin.cz [current version]

Výzkumné centrum se zabývá komplexním studiem unikátních fotokatalytických vlastností nanokrystalického oxidu titaničitého zacílené na následné potenciální průmyslové aplikace v oblastech samočisticích a hygienických povrchových úprav, fotokatalytického čištění a desinfekce vzduchu, vody a kontaminované zeminy, organické syntézy a využití sluneční energie

Publisher: Výzkumné centrum NANOPIN

1