Display: visual, text

Fakta o změně klimatu

faktaoklimatu.cz [current version]

Na stránkách jsou shromažďovány data o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce a zpracovány z nich grafy a infografiky pro další použití. Součástí Atlas klimatické změny a slovník pojmů.

Publisher: Otevřená data o klimatu, z. ú.

Licence: CC BY 4.0
1