Display: visual, text

David Bartoň: Malíř a kurátor

davidbarton.cz [current version]

Na stránkách malíře Davida Bartoně najdeme katalog výtvarných prací, aktuality nebo např. více o jeho kurátorské tvorbě. Umělecká práce tohoto malíře se ve velké míře soustřeďuje na krajinky, ale také na figurativní tvorbu či portréty. Stránky jsou zpřístupněny návštěvníkům ve třech jazycích.

Publisher: Bartoň, David

Licence: CC BY 4.0
1