Display: visual, text

Filip Černý

filipcerny.cz [current version]

Životopis, ukázky děl v jednotlivých letech a informace o výstavách.

Publisher: Černý, Filip

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Typlt Lubomír - česká současná malba

www.typlt.com [current version]

Stránky českého moderního malíře, absolventa českých i německých vysokých uměleckých škol. Ukázky z díla, seznam výstav a publikovaných textů.

Publisher: Typlt, Lubomír

1