Display: visual, text

David Bartoň: Malíř a kurátor

davidbarton.cz [current version]

Na stránkách malíře Davida Bartoně najdeme katalog výtvarných prací, aktuality nebo např. více o jeho kurátorské tvorbě. Umělecká práce tohoto malíře se ve velké míře soustřeďuje na krajinky, ale také na figurativní tvorbu či portréty. Stránky jsou zpřístupněny návštěvníkům ve třech jazycích.

Publisher: Bartoň, David

Licence: CC BY 4.0

Filip Černý

filipcerny.cz [current version]

Životopis, ukázky děl v jednotlivých letech a informace o výstavách.

Publisher: Černý, Filip

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Typlt Lubomír - česká současná malba

www.typlt.com [current version]

Stránky českého moderního malíře, absolventa českých i německých vysokých uměleckých škol. Ukázky z díla, seznam výstav a publikovaných textů.

Publisher: Typlt, Lubomír

1