Display: visual, text

Školská 28 : komunikační prostor

skolska28.cz [current version]

Webové stránky kulturního prostoru zaměřeného na mezinárodní dialog prostřednictvím uměleckých a vzdělávacích aktivit obsahují informace o výstavách, akcích, projektech a prezentovaných umělcích.

Publisher: Deai (Setkani)

Licence: CC BY 4.0

Tranzit.cz

cz.tranzit.org/cz [current version]

Stránky české sekce mezinárodní sítě organizací věnující se uměleckým projektům, koncipování kritické platformy, přednášek, diskusí, dále publikační činnosti, výzkumu a vzdělávání, přehodnocování současných dějin i historické zkušenosti východní Evropy. Zahrnují údaje o instituci, akcích a projektech.

Publisher: Tranzit.cz

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1