Display: visual, text

Rada uměleckých obcí : RUO

ruo.cz [current version]

Stránky rady sdružující profesní umělecké organizace. Součástí dopisy, výzvy usilující o podporu kultury a umění.

Publisher: ProCulture

Tranzit.cz

cz.tranzit.org/cz [current version]

Stránky české sekce mezinárodní sítě organizací věnující se uměleckým projektům, koncipování kritické platformy, přednášek, diskusí, dále publikační činnosti, výzkumu a vzdělávání, přehodnocování současných dějin i historické zkušenosti východní Evropy. Zahrnují údaje o instituci, akcích a projektech.

Publisher: Tranzit.cz

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Tranzitdisplay

tranzitdisplay.cz [current version]

Webové stránky projektu s mezinárodním programem, který sleduje současné pozice a tendence v umění, kultuře a každodennosti. Zahrnují informace o projektu, výstavní činnosti, badatelských a dalších aktivitách.

Publisher: Tranzitdisplay

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1