Display: visual, text

Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze

web.etf.cuni.cz [current version]

Webové stránky evangelické teologické fakulty. Obsahují informace o studiu, vědě a výzkumu a také aktuality z dění na fakultě.

Publisher: Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta

Teologická reflexe

web.etf.cuni.cz/ETFN-535.html [current version]

Odborný recenzovaný časopis, který zveřejňuje výsledky původní badatelské činnosti v oblasti teologie a dalších vědních disciplín s přesahem do teologie. Kromě původních badatelských prací uveřejňuje také odborné přehledové práce, informující o nejnovějším vývoji v oboru, a recenze. Plné texty od roku 1995.

Publisher: Univerzita Karlova

1