Display: visual, text

Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze

web.etf.cuni.cz [current version]

Webové stránky evangelické teologické fakulty. Obsahují informace o studiu, vědě a výzkumu a také aktuality z dění na fakultě.

Publisher: Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova

www.htf.cuni.cz [current version]

Stránky zahrnují údaje o fakultě, jednotlivých katedrách a ústavech, o studiu, informace o vědecké a výzkumné činnosti, aktuality.

Publisher: Univerzita Karlova. Husitská teologická fakulta

1