Display: visual, text

e-BrIM

e-brim.com [current version]

On-line recenzovaný časopis s články o designu, konstrukci mostů, informačním modelování mostů, teoretické i praktické inovace.

Publisher: PROF-ENG

E-mosty

e-mosty.cz [current version]

On-line recenzovaný časopis s články o designu, konstrukci mostů, informačním modelování mostů, teoretické i praktické inovace.

Publisher: PROF-ENG

Internetový zpravodaj Komunikace a doprava

izdoprava.cz [current version]

Zpravodajství z oblastí dopravy, komunikací, bezpečnosti silničního provozu, dopravní výchovy, ekologie v dopravě, telematiky aj.

Publisher: Melies

Silnice Železnice

www.silnice-zeleznice.cz [current version]

Odborný časopis se zaměřením na odborné a technické informace, související s rozvojem dopravní infrastruktury v České republice a na Slovensku. Plné texty dostupné od roku 2006.

Publisher: Konstrukce Media

1