Display: visual, text

Časopis stavebnictví : web stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

www.casopisstavebnictvi.cz [current version]

Odborný časopis přinášející zajímavé články z oblasti stavebnictví určený nejen autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě. Informace o realizaci staveb, stavebních materiálech, technologiích a dalším.

Publisher: Expo Data

Český svaz stavebních inženýrů : ČSSI

www.cssi-cr.cz [current version]

Obsahuje informace o svazu, jeho odborných společnostech, oblastních pobočkách, organizovaných akcích apod.

Publisher: Český svaz stavebních inženýrů

Estav.cz : s námi stavíte na informacích

www.estav.cz [current version]

Projekt eStav.cz je moderní internetový systém propojených databází z oborů stavebnictví, projektování, architektury, bydlení a dalších spolupracujících a navazujících oborů

Publisher: Topinfo

Informace Českého svazu stavebních inženýrů Ostrava

www.fast.vsb.cz/cssi/ [current version]

Stavební časopis pro odborníky a odbornou veřejnost

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Fakulta stavební

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě : IC ČKAIT

www.ice-ckait.cz [current version]

Informační centrum zpřístupňuje technické, ekonomické a makroekonomické informace ze stavebních a příbuzných oborů z domova i zahraničí. Součástí praktické příručky Statika a Tepelná technika.

Publisher: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Informační centrum

Konstrukce : odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství

www.konstrukce.cz [current version]

Odborný časopis o českém a slovenském pozemním stavebnictví. Informace o nejnovějších trendech v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech. Dostupné též v tištěné podobě. Plné texty dostupné od září 2008.

Publisher: Konstrukce Media

Národní stavební centrum : NSC

stavebnicentrum.cz [current version]

Informace o stavebnictví, stavebních materiálech, odborném poradenství a literatuře. Spravuje centrum vzorových domů EDEN 300

Publisher: Národní stavební centrum

Silnice Železnice

www.silnice-zeleznice.cz [current version]

Odborný časopis se zaměřením na odborné a technické informace, související s rozvojem dopravní infrastruktury v České republice a na Slovensku. Plné texty dostupné od roku 2006.

Publisher: Konstrukce Media

Stavební fórum

www.stavebni-forum.cz [current version]

Web zabývající se architekturou, trhem nemovitostí, developmentem a souvisejícími obory

Publisher: MSG holding

Stavebniserver.com : stavební zpravodajský portál

www.stavebniserver.com [current version]

Portál přináší nejnovější zprávy a trendy z oblasti stavebnictví, financí, realit a institucí.

Publisher: SebiCom

TZB-info

zb-info.cz [current version]

Oborový zdroj informací zaměřený na technická zařízení budov. Informace jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak i pro odborníky.

Publisher: Topinfo

Vodohospodářské stavby

www.vodohospodarske-stavby.cz [current version]

Odborný server publikující články z oblasti výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací

Publisher: Konstrukce Media

1 2