Display: visual, text

Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství

nanopin.cz [current version]

Výzkumné centrum se zabývá komplexním studiem unikátních fotokatalytických vlastností nanokrystalického oxidu titaničitého zacílené na následné potenciální průmyslové aplikace v oblastech samočisticích a hygienických povrchových úprav, fotokatalytického čištění a desinfekce vzduchu, vody a kontaminované zeminy, organické syntézy a využití sluneční energie

Publisher: Výzkumné centrum NANOPIN

1