Display: visual, text

Badatelé

badatele.cz [current version]

Stránky vzdělávacího projektu, který umožňuje zařadit badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost a touhu po poznání. Součástí stránek metodický materiál.

Publisher: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0
1