Display: visual, text

Slušná firma

slusnafirma.cz [current version]

Komunita firem a neziskovek usilující o změny v podnikání od jednostranné orientace na zisk k obecnému prospěchu. Stránky přinášejí informace o společnosti, krizích, manifest a blog.

Publisher: Slušná firma

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1