Display: visual, text

CBU International Conference Proceedings ...

ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/ [current version]

Sborník v angličtině z mezinárodní konference zaměřené na aktuální problémy a znalosti v oblasti vědeckého vzdělávání v různých oblastech.

Publisher: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Ekonomika a management

ekonomikaamanagement.cz [current version]

Časopis publikuje statě a analytické studie v českém a anglickém jazyce zaměřené na rozvíjení teorie a praxe ekonomiky a managementu, informace o aktuálních problémech nové ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a nové ekonomické literatuře. Plné texty dostupné od roku 2007.

Publisher: Vysoká škola ekonomická. Podnikohospodářská fakulta

Ekonomika Management Inovace : EMI

emi.mvso.cz [current version]

Nezávislý vědecko-odborný časopis obsahující výsledky výzkumných šetření, teoretické studie a odborné práce z oblasti ekonomie, managementu a příbuzných vědních oborů. Dostupné též v tištěné podobě.

Publisher: Moravská vysoká škola Olomouc

Slušná firma

slusnafirma.cz [current version]

Komunita firem a neziskovek usilující o změny v podnikání od jednostranné orientace na zisk k obecnému prospěchu. Stránky přinášejí informace o společnosti, krizích, manifest a blog.

Publisher: Slušná firma

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Trendy v podnikání

www.trendypodnikani.cz [current version]

Vědecký recenzovaný časopis, jehož posláním je publikovat původní teoretické i aplikační výstupy výzkumu českých i zahraničních autorů zejména v zaměření na podnikovou ekonomiku a management.

Publisher: Západočeská univerzita

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1