Display: visual, text

Musicologica.cz

www.musicologica.cz [current version]

Portál hudební vědy umožňující přístup k výsledkům výzkumných projektů, k elektronickým odborným publikacím a databázím, elektronickým verzím diplomových a disertačních prací a elektronickému muzikologickému časopisu. Aktuální informace o odborných aktivitách Ústavu hudební vědy FF Masarykovy univerzity a dalších spolupracujících institucí

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav hudební vědy

1