Display: visual, text

Česká společnost pro hudební vědu : ČSHV

www.cshv.cz [current version]

Webové stránky spolku sdružujícího muzikology, podporujího rozvoj hudebněvědného bádání a prezentaci jeho výsledků. Informují o spolku, jeho odborných aktivitách a publikační činnosti.

Publisher: Česká společnost pro hudební vědu

Czech Music quarterly

czech-music.net [current version]

Časopis v angličtině zaměřený na českou hudbu v domácím i zahraničním hudebně - kulturním kontextu. Tvorba, provozování, šíření, recenze, přehledy atd. Obsahy čísel dostupné od roku 2004.

Publisher: Hudební Informační středisko

Musicologica.cz

www.musicologica.cz [current version]

Portál hudební vědy umožňující přístup k výsledkům výzkumných projektů, k elektronickým odborným publikacím a databázím, elektronickým verzím diplomových a disertačních prací a elektronickému muzikologickému časopisu. Aktuální informace o odborných aktivitách Ústavu hudební vědy FF Masarykovy univerzity a dalších spolupracujících institucí

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav hudební vědy

Ústav hudební vědy : Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta

musicology.ff.cuni.cz [current version]

Informace o ústavu, zaměstnancích, studiu a aktuálním dění. Součástí výroční zprávy a koncepce rozvoje.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav hudební vědy

1