Display: visual, text

Archaia Brno : obecně prospěšná společnost

archaiabrno.org [current version]

Nezisková společnost, jejímž posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek na území Moravského kraje. Součástí je popis projektů a fotogalerie

Publisher: Merta, David - Archaia Brno

SAR - pátrací a záchranný systém ČR

portal.sarsystem.cz [current version]

Informace o pátrací a záchranné službě. Rozdělení pátracích a záchranných akcí, informační systémy SAR, články a ilustrativní příklady zásahů.

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ
1