Display: visual, text

Akce Památky : pro kulturní dědictví a zábavu

www.akcepamatky.cz [current version]

Stránky jednoho z programů Hnutí Brontosaurus, zaměřeného na ochranu kulturního dědictví. Přehled pořádaných akcí a vybraných lokalit, informace pro organizátory.

Publisher: Hnutí Brontosaurus

ARA - Asociace recentní archeologie

18-21century.com [current version]

Asociace recentní archeologie je občanské sdružení s cílem sdružovat zájemce o problematiku výzkumu, poznání a ochrany památek z období 18. - 21. století.

Publisher: Asociace recentní archeologie

Archaia

www.archaia.cz [current version]

Sdružení zajišťuje záchranné archeologické výzkumy, aktivity v oblasti archeologické památkové péče a vědecké projekty. Zahrnuty jsou informace o lokalitách, kterých se dotkl archeologický výzkum

Publisher: Archaia

Archaia Brno : obecně prospěšná společnost

archaiabrno.org [current version]

Nezisková společnost, jejímž posláním je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek na území Moravského kraje. Součástí je popis projektů a fotogalerie

Publisher: Merta, David - Archaia Brno

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

www.iabrno.cz [current version]

Ústav zabývající se výzkumem v oblasti pravěkých a časně středověkých dějin především na území Moravy a českého Slezska. Informace o ústavu, výzkumech, výzkumných střediscích a základnách.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Arte-fakt : sdružení pro ochranu památek

www.arte-fakt.cz [current version]

Informace o sdružení, členech, články a aktuality z oblasti restaurování a ochrany památek a uměleckých děl na území České republiky.

Publisher: Arte-fakt

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

www.asorkd.cz [current version]

Asociace zaštiťuje a poskytuje odbornou pomoc jednotlivým regionálním sdružením na ochranu a rozvoj kulturního dědictví a je aktivní v památkových kauzách. Aktuality, informace o kauzách, stanoviska asociace.

Publisher: Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Drobné památky : databáze drobných památek s důrazem na Plzeňský kraj

www.drobnepamatky.cz [current version]

Stránky mapují drobné památky, jako jsou sochy, památníky, pamětní kříže, boží muka, kapličky a další. Obsahem je databáze památek s jejich umístěním na mapě, fotografií a popisnými údaji.

Publisher: Milichovský, Martin

Klub pro záchranu památek

kzp.cz [current version]

Webové stránky občanského sdružení Klub pro záchranu památek zdůrazňují význam památkové péče. Web obsahuje publikační činnost klubu, seznam demolic uvnitř i v okolí Pražské památkové rezervace, architektonický vývoj pražské části Karlín, relevantní právní předpisy a vyhlášky a další zajímavé informace

Publisher: Klub pro záchranu památek

Naše historie

nasehistorie.cz [current version]

Zdroj mapuje základní cíle a poslání občanského sdružení Naše historie zaměřené na zmapování, ochranu a obnovu evropského kulturního a přírodního bohatství

Publisher: Naše Historie

Občanské sdružení Drobné památky severních Čech

www.pamatky.ceskalipa.org [current version]

Webová prezentace občanského sdružení Drobné památky severních Čech, které se zabývá dokumentací, obnovou a údržbou drobných sakrálních památek na území severních Čech, především kapliček, Božích muk, křížků. Informace o sdružení, přehled drobných památek, seznam poškozených kostelů a kaplí

Publisher: Drobné památky severních Čech

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

vcpd.cvut.cz [current version]

Jedná o stránky výzkumného centra průmyslového dědictví, jehož hlavním cílem je vytvoření koordinační platformy pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových staveb a areálů

Publisher: ČVUT

1 2