Display: visual, text

Česká archivní společnost

cesarch.cz [current version]

Webové stránky profesního sdružení archivářů. Obsahují stanovy, společenské aktivity, legislativu, vydané publikace. Zahrnut je též obsah zaniklého Archivního čtvrtletníku

Publisher: Česká archivní společnost

1