Display: visual, text

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

skip.nkp.cz [current version]

SKIP je organizace sdružující knihovníky a knihovny České republiky. Snaží se o podporu a vývoj českého knihovnictví. Prezentace obsahuje základní informace o tomto sdružení a představuje jeho jednotlivé aktivity

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

1