Display: visual, text

Čtenář : měsíčník pro knihovny

ctenar.svkkl.cz [current version]

Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví.

Publisher: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Občasník knihovnen okresu Opava

www.okpb.cz/okoo/ [current version]

Knihovnické aktuality z regionu, recenze na vybrané knižní tituly

Publisher: Knihovna Petra Bezruče

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

skip.nkp.cz [current version]

SKIP je organizace sdružující knihovníky a knihovny České republiky. Snaží se o podporu a vývoj českého knihovnictví. Prezentace obsahuje základní informace o tomto sdružení a představuje jeho jednotlivé aktivity

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

1