Display: visual, text

Česká centra

www.czechcentres.cz [current version]

Stránky informující všeobecně o České republice, české společnosti, kultuře, vzdělání, obchodě a politice.

Publisher: Česká centra

Česká daňová správa

www.financnisprava.cz [current version]

Informace o daňovém systému a správě daní v ČR, orgánech daňové správy, jejich kompetencích a postavení, legislativě v oblasti daní, účetnictví a auditu, dozoru nad loteriemi, mezinárodní spolupráci v oblasti daní aj.

Publisher: Ústřední finanční a daňové ředitelství

Česká dominikánská provincie

op.cz [current version]

Informace o Dominikánské rodině přibližují poslání této řehole i konkrétní detaily ze života jednotlivých klášterů v České republice

Publisher: Provincie Řádu bratří kazatelů

Česká farmaceutická společnost

www.cfs-cls.cz [current version]

Stránky odborné nevládní organizace sdružující zaměstnance ve farmacii. Informace o společnosti, organizační struktuře, posláních a cílech.

Publisher: Česká farmaceutická společnost

Česká federace fotografického umění : ČFFU

cffu.cz [current version]

Aktuality z oblasti působení a seznam zastupovaných českých fotografů, výběrové ukázky jejich portfolií.

Publisher: Česká federace fotografického umění

Česká golfová federace

cgf.cz [current version]

Stránky federace, která pomáhá rozvoji golfové hry, organizuje závodní činnost, reprezentuje golf ve vztahu ke sportovním institucím. Informace o federaci, turnajích, reprezentaci a aktuálním dění.

Publisher: Česká golfová federace

Česká hlava : projekt na podporu vědecké a technické inteligence

ceskahlava.cz [current version]

Informace o projektu Česká hlava, jehož cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Stránky obsahují informace o jednotlivých ročnících, články, dokumenty a aktuality. Součástí je i Zpravodaj Věda a média

Publisher: Česká hlava

Česká inspekce životního prostředí

www.cizp.cz [current version]

Inspekce dozírá na dodržování legislativy v oblasti životního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, ochrana lesa a odpadové hospodářství), součástí jsou informace o činnosti, struktuře, poradenství aj.

Publisher: Česká inspekce životního prostředí

Česká komora architektů

www.cka.cc [current version]

Stránky České komory architektů obsahují informace o architektonických soutěžích v národním i evropském měřítku, právních normách související s povoláním architekta a o organizaci samotné. Součástí stránek je i elektronická verze Bulletinu ČKA

Publisher: Česká komora architektů

Česká manažerská asociace

www.cma.cz [current version]

Stránky obsahují informace o asociaci, její organizaci, klubech a přehled akcí, součástí informační bulletin.

Publisher: Česká manažerská asociace

Česká matice technická

web.cvut.cz/cmt/ [current version]

Matice se zabývá vydáváním původní české technické literatury. Stránky informují o činnosti, členech nebo vydaných a připravovaných titulech.

Publisher: Česká matice technická

Česká mincovna : dokonalost v každém detailu

www.mint.cz [current version]

Česká mincovna razí veškeré oběžné mince pro potřeby České republiky, pamětní mince a medalie. Informace o firmě, emisní plány na jednotlivé roky, katalog mincí a medailí.

Publisher: Jablonex Group

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14