If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Česko-německý fond budoucnosti

fondbudoucnosti.cz [current version]

Zaměřeno na podporu česko-německých vztahů a financování projektů z oblasti vědy, kultury a vzdělávacích programů

Publisher: Česko-německý fond budoucnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Dům zahraničních služeb

dzs.cz [current version]

Organizace zajišťující školské, vzdělávací a další styky se zahraničím. Informace o organizaci, programech a aktualitách. Součástí časopis Krajiny češtiny

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb

Fondy EHP a Norska

www.eeagrants.cz [current version]

Stránky fondů založených státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko za účelem snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Publisher: Ministerstvo financí ČR

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

naep.cz [current version]

Stránky informující o vzdělávacích programech EU i jiných mezinárodních aktivitách, seminářích, termínech a dalším.

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb

Opona

oponaops.eu [current version]

Stránky společnosti zabývající se pořádáním osvětových a popularizačních akcí o okolnostech vzniku, trvání a pádu železné opony a obnovení demokracie. Informace o společnosti, projektech a novinkách.

Publisher: Opona

Program EU Culture

programculture.cz [current version]

Informace o programu Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury na období let 2007-2013. Seznam podpořených projektů, oblasti podpory, výzvy k podávání projektů, aktuality.

Publisher: Institut umění - Divadelní ústav

RISY.cz : portál regionálních informačních servisů

risy.cz [current version]

Portál nabízí informace a statistiky z krajů, okresů a obcí s rozšířenou působností se zaměřením zejména na hospodářské, životní a sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu a dotace

Publisher: Centrum pro regionální rozvoj ČR

SKIP ČR : aktuality ze světa

skip.bloguje.cz/ [current version]

Novinky ze zahraničního knihovnictví, především odkazy na strategické dokumenty, webové prezentace odborných akcí apod.

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Tranzitdisplay

tranzitdisplay.cz [current version]

Webové stránky projektu s mezinárodním programem, který sleduje současné pozice a tendence v umění, kultuře a každodennosti. Zahrnují informace o projektu, výstavní činnosti, badatelských a dalších aktivitách.

Publisher: Tranzitdisplay

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1