Display: visual, text

Formica : internetový časopis

formica.lesnimravenci.cz [current version]

Ročně vycházející časopis zaměřený na aplikovaný výzkum a ochranu mravenců.

Publisher: Bezděčka, Pavel

Formica : stránka nejen o lesních mravencích

lesnimravenci.cz [current version]

Stránky mající za cíl shromáždit a zpřístupnit maximální množství informací o lesních a dalších ohrožených druzích mravenců. Součástí aktuality, časopis Formica a fórum.

Publisher: Bezděčka, Pavel

Kočky

kocky-online.cz [current version]

Portál sdružující informace z několika útulků pro kočky. Součástí stránek odborné články, seznam útulků a opuštěných koček.

Publisher: Kocky-online.cz

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Koroptvicky.cz

koroptvicky.cz [current version]

Webové stránky projektu Čiřikání zaměřeného na záchranu volně žijící Koroptve polní v české krajině. Informace o projektu, aktuálním dění, monitoringu a výzkumu, součástí fotogalerie.

Publisher: Naše společná krajina

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Natura 2000

www.natura2000.cz [current version]

Přehled chráněných území v České republice. Legislativa týkající se ochrany jednotlivých druhů zvířat, rostlin, a ohrožených typů prostředí. Obsahuje informace o struktuře, odborné činnosti a projektech agentury

Publisher: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Natura 2000 bez hranic

natura.cmelak.cz [current version]

Soustava chráněných území, jejímž cílem je ochrana určitých druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Součástí je popis projektu, vybraných oblastí a slovník pojmů

Publisher: Čmelák - Společnost přátel přírody

Salvia - ekologický institut

salvia-os.cz [current version]

Webové stránky ekologického institutu Salvia mají za cíl informovat širokou veřejnost o ochraně životního prostředí, institut také připravuje podklady pro ochranu nejcennějších částí přírody. Na stránkách lze nalézt informace o odborném působení sdružení, o jejích projektech i edukačních aktivitách.

Publisher: Salvia - ekologický institut

Šelmy.cz

selmy.cz [current version]

Tyto stránky vznikly z iniciativy Hnutí DUHA Olomouc v rámci projektu "Vlčí hlídky". Nabízí ucelený pohled na problematiku velkých šelem, aktuální informace a možnosti jak se do ochrany šelem zapojit.

Publisher: Hnutí Duha Olomouc

Zvíře v nouzi

www.zvirevnouzi.cz [current version]

Stránky projektu sloužícího na pomoc zraněným nebo ohroženým zvířatům. Informace a kontakty na záchranné stanice, veřejná sbírka nebo on-line poradna.

Publisher: Český svaz ochránců přírody

1