Display: visual, text

Agromanuál : vše o přípravcích na ochranu rostlin

agromanual.cz [current version]

Oborové informace pro agronomy, s důrazem na témata spojená s ochranou rostlin (herbicidy, insekticidy, fungicidy, plevely a škůdci)

Publisher: Kurent

Natura 2000

www.natura2000.cz [current version]

Přehled chráněných území v České republice. Legislativa týkající se ochrany jednotlivých druhů zvířat, rostlin, a ohrožených typů prostředí. Obsahuje informace o struktuře, odborné činnosti a projektech agentury

Publisher: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Natura 2000 bez hranic

natura.cmelak.cz [current version]

Soustava chráněných území, jejímž cílem je ochrana určitých druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť. Součástí je popis projektu, vybraných oblastí a slovník pojmů

Publisher: Čmelák - Společnost přátel přírody

1