Display: visual, text

Ministerstvo životního prostředí

mzp.cz [current version]

Zdroj obsahuje základní informace o koncepci politiky na ochranu životního prostředí. Součástí je i integrovaný registr znečišťování

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

1