Display: visual, text

Archiv stránek bývalého Ministerstva informatiky

aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/default.htm [current version]

Zdroj obsahuje informace o bývalém Ministerstvu informatiky a jeho klíčových projektech

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo obrany České republiky

army.cz [current version]

Oficiální stránky Ministerstva obrany ČR, kde se představují činnosti MO a Armády ČR

Publisher: Ministerstvo obrany

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz [current version]

Informace o ministerstvu, státní maturitě, výzkumu a vývoji, ekonomice, dotačních programech a reformě ve školství

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz [current version]

Jedná se o stránky Ministerstva vnitra České republiky

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

www.mzv.cz [current version]

Webovská prezentace Ministerstva zahraničních věcí, poskytující aktuální informace o ministerstvu, cestách do zahraničí, diplomatických misích, úřadech a Českých centrech v zahraničí, diplomatické akademii aj.

Publisher: Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo životního prostředí

mzp.cz [current version]

Zdroj obsahuje základní informace o koncepci politiky na ochranu životního prostředí. Součástí je i integrovaný registr znečišťování

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

1