Display: visual, text

Archiv stránek bývalého Ministerstva informatiky

aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/default.htm [current version]

Zdroj obsahuje informace o bývalém Ministerstvu informatiky a jeho klíčových projektech

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo obrany České republiky

army.cz [current version]

Oficiální stránky Ministerstva obrany ČR, organizační struktura a působnost. Součástí informace o Armádě ČR.

Publisher: Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mmr.cz [current version]

Jedná se o web ministerstva pro místní rozvoj

Publisher: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz [current version]

Zdroj mapuje podnikatelské prostředí v ČR, zahraniční obchod, průmysl a stavebnictví a taktéž ekonomické vztahy k Evropské Unii.

Publisher: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz [current version]

Informace o ministerstvu, předškolních a školních zařízeních, základních. středních a vysokých školách. Kompetence pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz [current version]

Jedná se o stránky Ministerstva vnitra ČR, základní informace o struktuře, působnosti, veřejné zakázky, projekty, legislativa.

Publisher: Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

www.mzv.cz/jnp/ [current version]

Webovská prezentace Ministerstva zahraničních věcí, poskytující aktuální informace o ministerstvu, cestách do zahraničí, diplomatických misích, úřadech a Českých centrech v zahraničí, diplomatické akademii aj.

Publisher: Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo životního prostředí

mzp.cz [current version]

Stránky Ministerstva životního prostředí ČR, základní informace o koncepci politiky na ochranu životního prostředí, organizační struktura, kontakty, legislativa aj. Součástí je i integrovaný registr znečišťování.

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1