Display: visual, text

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

vcpd.cvut.cz [current version]

Jedná o stránky výzkumného centra průmyslového dědictví, jehož hlavním cílem je vytvoření koordinační platformy pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových staveb a areálů

Publisher: ČVUT

1