Display: visual, text

Cesta k podnikání

www.cepo.info [current version]

Stránky poskytující informace a orientaci v prostředí budoucím podnikatelům.

Publisher: Trexima

Ekonomika a management

ekonomikaamanagement.cz [current version]

Časopis publikuje statě a analytické studie v českém a anglickém jazyce zaměřené na rozvíjení teorie a praxe ekonomiky a managementu, informace o aktuálních problémech nové ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a nové ekonomické literatuře. Plné texty dostupné od roku 2007.

Publisher: Vysoká škola ekonomická. Podnikohospodářská fakulta

Journal of competitiveness

www.cjournal.cz [current version]

Výsledky základního i aplikovaného výzkumu v oblasti konkurenceschopnosti napříč jednotlivými větvemi ekonomické teorie i praxe.

Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

1