Display: visual, text

Nový občanský zákoník

obcanskyzakonik.justice.cz [current version]

Stránky informují o návrhu nového občanského zákoníku a přinášejí vysvětlení konkrétních oblastí, kde dojde k největším změnám. Zároveň obsahují samotný návrh nového znění zákoníku s důvodovou zprávou

Publisher: Ministerstvo spravedlnosti

1