Display: visual, text

Dostupný advokát : právní služby online

dostupnyadvokat.cz [current version]

Stránky advokátní kanceláře, online konzultace, články obsahující rady jak postupovat v právnických záležitostech.

Publisher: Preuss, Ondřej

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

ELaw.cz : právní portál

elaw.cz [current version]

Aktuality, judikatura a články z oblastí občanského, obchodního, mezinárodního, komunitárního, daňového a trestního práva

Publisher: Leform

Juristic.cz

juristic.cz [current version]

Zdroj obsahuje komentáře a analýzy skutečných soudních případů z oblasti občanského, rodinného, pracovního, obchodního, správního, trestního, ústavního a mezinárodního práva

Publisher: Spolek Juristic

Law Portal : studentský magazín o právu

www.lawportal.cz [current version]

Studentský online magazín zabývající se právem, právní teorií a různými typy práva.

Publisher: Loučka, Martin

Lexforum.cz : otevřené fórum pro české a slovenské právniky

lexforum.cz [current version]

Weblog přináší informace o aktuálním dění v jednotlivých oblastech práva

Publisher: Kvasnica, Milan

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Nový občanský zákoník

obcanskyzakonik.justice.cz [current version]

Stránky informují o návrhu nového občanského zákoníku a přinášejí vysvětlení konkrétních oblastí, kde dojde k největším změnám. Zároveň obsahují samotný návrh nového znění zákoníku s důvodovou zprávou

Publisher: Ministerstvo spravedlnosti

Podepsat můžeš, přečíst musíš! : váš podpis znamená mnoho!

vaspodpis.cz [current version]

Informace o rizicích při uzavírání smlouvy o půjčce (spotřebitelský úvěr): smluvní podmínky, řešení případných sporů, možnost odstoupit od smlouvy. Cílem je osvěta spotřebitele a minimalizace rizika jeho pádu do dluhové pasti

Publisher: Sdružení českých spotřebitelů

Právník.cz

pravnik.cz [current version]

Zdroj obsahuje základní kapitoly z oblasti občanského, rodinného, pracovního, obchodního a správního práva a způsoby jejich aplikace v lidském životě

Publisher: Wedos

Reforma opatrovnictví

reformaopatrovnictvi.cz [current version]

Cílem této stránky je informovat a poskytovat prostor k diskuzi o reformě právní úpravy opatrovnictví a uplatňování způsobilosti k právním úkonům osob s postižením. Web obsahuje připomínky k občanskému zákoníku, prezentace a pracovní materiály, vydané publikace (s přístupem k plnému textu) o tématice opatrovnictví

Publisher: Liga lidských práv

Vzory.cz

www.vzory.cz [current version]

Stránky obsahují sbírku vzorů smluv a jiných dokumentů z různých oblastí práva.

Publisher: Vzory.cz

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1