Display: visual, text

Rozvojové partnerství Outplacement jako komplexní podpora zaměstnancům i podnikům

equal.cd.cz [current version]

Stránky projektu "Vývoj metodiky komplexního outplacementu velkých podniků jako nástroje pomoci zaměstnancům postiženým restrukturalizací", který se zabývá vytvořením efektivního systému cílené podpory zaměstnanců ohrožených či postižených ztrátou zaměstnání

Publisher: Dopravní vzdělávací institut

1