Display: visual, text

Česká republika 2030: společně - udržitelně

www.cr2030.cz [current version]

Stránky o strategickém plánu a dobrovolných závazcích ohledně udržitelného rozvoje České republiky do roku 2030. Informace o udržitelném rozvoji, součástí vládní dokumenty, mezinárodní doporučení a Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti.

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

Licence: CC BY 4.0

Foresight v České republice

foresight.cz [current version]

Stránky obsahují analýzy stavu českého výzkumu a vývoje (např. výkonnost a kvalita, veřejné a soukromé prostředky, lidské zdroje, mezinárodní spolupráce ČR) v kontextu přípravy a implementace národních programů výzkumu

Publisher: Akademie věd ČR. Technologické centrum

1