Display: visual, text

Centrum pro podporu občanů

obcan.arnika.org [current version]

stránky prezentující témata,která souvisejí s občanským aktivismem a ochranou životního prostředí, kampaně, projekty, petice

Publisher: Arnika

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [current version]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Česká republika 2030: společně - udržitelně

www.cr2030.cz [current version]

Stránky o strategickém plánu a dobrovolných závazcích ohledně udržitelného rozvoje České republiky do roku 2030. Informace o udržitelném rozvoji, součástí vládní dokumenty, mezinárodní doporučení a Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti.

Publisher: Ministerstvo životního prostředí

Licence: CC BY 4.0

Index prosperity a finančního zdraví

www.indexprosperity.cz [current version]

Index prosperity měří a analyzuje prosperitu Česka s ostatními evropskými zeměmi a míru finančního zdraví Čechů.

Publisher: Digital First Marketing Group

Licence: CC BY 4.0

Obce v datech

www.obcevdatech.cz/ [current version]

Stránky projektu, který porovnává kvalitu života v 206 obcích na základě dat. Web umožňuje obcím zlepšovat svou kvalitu života a zvyšovat transparentnost pomocí různých indikátorů, jako jsou dostupnost zdravotní péče, kvalita ovzduší, zaměstnanost a další.

Publisher: Obce v datech

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1