Display: visual, text

Národní institut pro další vzdělávání

www.nidv.cz [current version]

Informace o institutu, který mimo jiné poskytuje poradenství školám a školským zařízením v otázkách metodiky řízení. Součástí plné texty vybraných publikací.

Publisher: Národní institut pro další vzdělávání

1